O společnosti

Firma se zabývá zahradnickými službami, lesnickými pracemi, službami v péči o krajinu a komunálními službami.

V rámci zahradnických realizací provádíme především:

  • Údržbu veřejné i soukromé zeleně (sečení travních ploch jak v intravilánech tak v extravilánech), údržbu trávníků – seč, hnojení, vertikutace, zakládání trávníků, odplevelení apod.
  • Výsadbu veřejné zeleně jak ve městech, tak ve volné krajině.
  • Realizaci zahradnických úprav veřejných prostranství, soukromé zahrady a jiné plochy jak s funkční tak estetickou zelení. V rámci zahradnických úprav realizujeme komplexní služby, včetně montáže mobiliáře, drobných staveb a realizace menších architektonických prvků, včetně realizace dětských hřišť.

V rámci péče o dřeviny provádíme komplexní arboristický servis, včetně hodnocení stavu dřevin a jejich inventarizace.

Nabízíme služby spojené s realizací zeleně, tedy štěpkování dřevní hmoty, výřezy a kácení dřevin, frézování pařezů, práce s pásovým mininakladačem, práce s pásovým bagrem 1,9tuny, mulčování, sečení, vrtání děr apod.

V rámci drobných lesnických služeb provádíme, zalesňování, stavbu a údržbu oplocenek, rizikové kácení apod.

Po domluvě se zákazníkem jsme schopni zajistit i další zde neuvedené činnosti ve zmiňovaném oboru, či v oborech příbuzných.